POLITICS

‘ธนาธร‘ สนับสนุนกลุ่ม “ประกันสังคมก้าวหน้า” สู้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

‘ธนาธร‘ สนับสนุนกลุ่ม “ประกันสังคมก้าวหน้า” สู้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 24 ธ.ค.นี้ เชื่อเป็นก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ รักษาพยาบาลไม่ด้อยกว่า 30 บาท ลงทุนในบริษัทมีธรรมาภิบาลเท่านั้น ส่งเสริมแรงงานข้ามชาติมีสิทธิเลือกตั้ง-สมัครบอร์ดประกันสังคม

วันนี้ (7 ธ.ค. 66) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงข่าวเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนกลุ่ม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สัดส่วนผู้ประกันตน ทั้ง 7 หมายเลข (หมายเลข 27-33) ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

นายธนาธร ระบุว่า กองทุนประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องต่อประชาธิปไตยและสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีสวัสดิการที่ดี ผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนานจนสามารถตั้งได้เมื่อปี 2533 แต่เมื่อมีการรัฐประหารในปี 2557 มีการยกเลิกตัวแทนของคนงานที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากสหภาพแรงงาน จนวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งในประวัติศาสตร์ของกองทุนประกันสังคม ที่สัดส่วนแรงงานจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้ประกันตน เชื่อว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างรัฐสวัสดิการ สร้างความเสมอภาคให้คนงานทุกกลุ่ม

นายธนาธร ระบุว่า ‘ทีมประกันสังคมก้าวหน้า‘ เป็นพันธมิตรกับ ‘คณะก้าวหน้า’ ด้วยมีแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกัน ยึดถือคุณค่าพื้นฐาน เน้นเรื่องความเสมอภาค ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นผู้มีความหลากหลาย ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม พร้อมผลักดันสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนอย่างก้าวหน้า เท่าเทียม

นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้สมัครหมายเลข 27 และหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้า กล่าวว่า “ผู้ใช้แรงงานสร้างปราสาทแต่ได้อยู่ในสลัม ประชาชนสร้างความมั่งคั่งแต่ได้อยู่กับความยากจน” เป็นคำกล่าวที่มีมานานแต่ยังเป็นจริงเสมอ สภาพปัจจุบันคนที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศเป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ประกันสังคมจึงเป็นสวัสดิการที่คนธรรมดาสามารถฝันถึงได้ แต่ตลอด 33 ปีที่มีกองทุนประกันสังคม มีเงินสะสมมากมายมหาศาล เงินเข้าปีละกว่าแสนล้านบาท แต่เรายังเห็นแม่ไปกู้เงินนอกระบบเป็นค่านมลูก หรือพ่อต้องทำโอทีเพื่อเป็นค่าคลอดลูกให้แก่ภรรยา คนบาดเจ็บไม่มีเวลาให้พักฟื้นตัว คนแก่เกษียณไม่สามารถเกษียณได้เพราะเงินบำนาญไม่เพียงพอ ประกันสังคมตกต่ำพร้อมการเมือง รัฐประหาร 3 ครั้ง ส่งประกันสังคมให้เป็นกองทุนลักษณะอำนาจนิยม เป็นแหล่งทุนอุปถัมภ์เฉพาะกลุ่ม ขาดความโปร่งใส

กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า คือตัวแทนคนทำงานรุ่นใหม่ที่ปรารถนาถึงความเสมอภาค ไม่ประนีประนอมกลุ่มทุนผูกขาดและเผด็จการ เชื่อมั่นประชาธิปไตย เชื่อในการสร้างรัฐสวัสดิการ

“ผมขอนำทีมประกันสังคมก้าวหน้า ปักธงประชาธิปไตย ให้ฝั่งประชาธิปไตยชนะอีกครั้งในปีนี้“ นายษัษฐรัมย์ กล่าว

โดยนโยบายหลักของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า มี 2 ส่วน คือส่วนสิทธิประโยชน์ และส่วนการปรับโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตย สร้างความโปร่งใสให้กองทุนฯ ดังต่อไปนี้

ส่วนสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.แรงงาน ฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลาคลอดเป็น 180 วัน เพิ่มเงินคลอดบุตรเป็น 20,000 บาท เพิ่มค่าสงเคราะห์เด็ก 0-6 ปี เป็น 1,000 บาทต่อเดือน เด็ดอายุ 7 -12 ปี เป็น 7,200 บาทต่อปีเพื่อป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

ชดเชยการลาเพื่อดูแลคนในครอบครัว เป็นวันละ 300 บาท ต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อปี เพิ่มประกันการว่างงานสูงสุด 9 เดือน การคำนวณบำนาญใหม่เพื่อให้เป็นธรรม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้บำนาญไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน เพิ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็น 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องความต้องการได้

ขยายสิทธิประโยชน์คนพิการ ไม่ตัดสิทธิ์การใช้ร่วมกับสวัสดิการอื่น รักษาพยาบาลได้ทุกที่ ยกระดับประกันสังคมถ้วนหน้าเหมือนรัฐซื้อประกันให้ทุกคน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับแรงงานอิสระและคนวัยทำงานทุกคน มุ่งหน้าสู่การรักษาพยาบาลบัญชียาเดียวกัน รักษามะเร็งได้ทุกที่โดยไม่กำหนดเพดาน และสิทธิทางทันตกรรม สิทธิทางประกันสังคม ต้องไม่น้อยกว่าสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค

ส่วนสิทธิทางโครงสร้าง ได้แก่ การปรับเงื่อนไขการรับบำนาญบำเหน็จของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเงื่อนไขเดิมต้องมีอายุ 55 ปี และพ้นจากการทำงาน แต่ MOU แรงงานข้ามชาติมีอายุเพียง 4 ปี สามารถแก้ไขระเบียบ ประกาศ ได้ทันที

มีนโยบายให้บอร์ดประกันสังคม งดดูงานต่างประเทศตลอดวาระ 2 ปี ปรับการลงทุนอย่างมีคุณค่า คัดคู่สัญญาที่มีธรรมาภิบาลในการทำงาน ไม่ถูกกดขี่ชั่วโมงการทำงาน มีค่าจ้างเป็นธรรม ให้สิทธิในการรวมตัว ส่งเสริมประชาธิปไตยในที่ทำงานหรือไม่

ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ มีสิทธิเลือกตั้ง และสมัครบอร์ดประกันสังคมได้ ทั้งที่มีจำนวนกว่า 9 แสนคน ส่งเสริมให้มีสิทธิเลือกผู้แทนและส่งตัวแทนเข้าไปในบอร์ด ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ประกันตน รวมถึงการศึกษาแนวทางพัฒนาสู่องค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วม ไม่ผูกติดกับระบบราชการ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกันตนสามารถเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องได้

Related Posts

Send this to a friend