POLITICS

นิด้าโพลเผยคนกรุงอยากให้ ‘ชัชชาติ’ เป็นผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 1 ผู้ว่าฯ อัศวินมาที่ 2

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร รวม 1,320 หน่วยตัวอย่าง 

เมื่อถามถึงบุคคลที่จะเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 หรือร้อยละ 33.18 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.59 เป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 14.09 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 6.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 5.99 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 

ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 2.35 ตั้งใจไปลงคะแนน แต่จะไม่เลือกใคร (Vote NO) ขณะที่ร้อยละ 1.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบกับผลการสำรวจครั้งที่ 6 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจและจะไม่ไปลงคะแนน มีสัดส่วนลดลง 

ส่วนบุคคลที่จะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อันดับ 1 หรือร้อยละ 23.64 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.71 ระบุว่า เป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 12.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.61 ระบุว่า เป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 8.48 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

Related Posts

Send this to a friend