POLITICS

‘วันนอร์’ ไม่กังวลวันโหวตเลือกนายกฯ เชื่อสมาชิกพร้อมทำเพื่อประเทศชาติ ประชาชน

‘วันนอร์’ ไม่กังวลวันโหวตเลือกนายกฯ เชื่อสมาชิกมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ พร้อมทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน

วันนี้ (7 ก.ค. 66) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ พวกเราจะขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 ก.ค.66 มาปฏิบัติ

สำหรับการเสนอชื่อนายกฯ จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ส่วนกรอบเวลาการประชุมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับอยู่แล้ว รายละเอียดอื่น ๆ หากพูดล่วงหน้าอาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการประชุมโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ หวังว่าจะดำเนินด้วยความเรียบร้อย หากการประชุมไม่เสร็จสิ้น ได้หารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ให้เปิดประชุมอีกครั้งในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันที่เหมาะสมที่สุด เว้นไว้หนึ่งสัปดาห์ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือเชิญมาประชุมอีกครั้ง

ส่วนหน้าที่ของรัฐสภา ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ต้องทำหน้านี้เพื่อให้ได้นายกฯ ประเทศไม่มีนายกฯ ไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหารออยู่มาก ฝ่ายนิติบัญญัติต้องสนับสนุนให้บริหารประเทศได้ในเวลาที่เหมาะสม

สำหรับความกังวลของสมาชิกวุฒิสภา เสนอชื่อบุคคลเดิมเพื่อเป็นนายกฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวไม่อยากคาดการณ์ในสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น หากโหวตนายกฯ ครั้งแรกไม่ผ่าน จะต้องมีการกำหนดวันเพื่อโหวตอีกครั้ง รวมถึงต้องใช้ดุลยพินิจในฐานะประธานสภาฯ ให้เกิดความเหมาะสม และอยากให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ประเทศเดินหน้าได้

สำหรับข้อกังวลของ ส.ว.ต่อการเสนอชื่อบุคคลเดิมในการประชุมครั้งถัดไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสมาชิกแต่ละคนจะโหวตอย่างไร เราไม่มีความกังวลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีประสบการณ์ ทุกคนมีหัวใจตรงกัน เพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติและประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องทำให้ดีที่สุด

“ฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ รัฐสภาจะทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ตามที่ท่านได้คาดหวัง ในฐานะที่ผมเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นประธานรัฐสภา ขอความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราทำงานนี้เพื่อประเทศชาติ ขอให้สนับสนุนให้เรามีผู้นำประเทศอย่างเรียบร้อยในเวลาที่ท่านรอคอย ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งพรรคการเมือง ประชาชน และสื่อมวลชน ขอให้งานที่จะมีในวันที่ 13 ก.ค.นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ยังกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับการชุมนุมว่า ประชาชนมีสิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ หากอยู่ในขอบเขตหน้าที่ จึงไม่มีความกังวลใด ๆ

Related Posts

Send this to a friend