POLITICS

นายกฯ เยือนกำแพงเพชร บอก “รักทุกคน” ย้ำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมดูแลให้ดีที่สุด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยแปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอคลองขลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และรายงานการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ โดยเกษตรกรรายงานผลการดำเนินงานจากประธานกลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่ ซึ่งการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

นายกรัฐมนตรี ได้ชิมกล้วยไข่ของชาวสวน และกล่าวชื่นชมการแก้ปัญหาของเกษตรกร จนประสบความสำเร็จ เพราะได้เห็นทุกคนได้ใช้แนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำการเกษตรกร พร้อมดีใจที่ทุกคนได้ขึ้นทะเบียน เกษตรปลอดภัย จึงขอบคุณที่เกษตรกรทำตามแนวทางรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลก็จะส่งเสริมการตลาดการปลูกกล้วยไข่ พร้อมส่งเสริมเกษตรผสมผสานเสริมผลผลิต ในอีกทาง และย้ำนายกฯและรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ในการนำเข้าปุ๋ย หลังราคาปรับสูงขึ้น ซึ่งตนเองก็เจ็บปวด เมื่อเห็นความเดือดร้อนประชาชน และที่อยู่วันนี้ คืออยู่เพื่อทุกคน หากปรับตัวก็เดินหน้าได้หมด โดยอยู่มา 8 ปีมีความคืบหน้าหลายด้าน ขณะเดียวกันรัฐบาล เตรียมการส่งเสริมโครงการน้ำขนาดใหญ่ เพื่ออุปโภคบริโภค

นายกรัฐมนตรี ยังแนะการนำเทคโนโลยีมาใช้เหมือนต่างประเทศ โดยเน้นไปที่การรวมกลุ่ม โดยจะดูแลให้ดีที่สุดให้เกษตรกรหน้าขาว ไม่หน้าดำ ยืนยันรักทุกคน รักทุกกลุ่ม ประเทศไทยแตกแยกอีกไม่ได้แล้ว เพราะจะไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้าเราบังมีปัญหากันอยู่ขณะนี้ และกล่าวว่า ขณะนี้มีการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศมีรายได้ และก็จะนำรายได้ มาช่วยเหลือทุกคน

นายกรัฐมนตรี ขอทุกคนป้องกันโรคโควิด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และต้องอยู่กับโรคโควิด ให้ได้ โดยอยู่อย่างป้องกัน และรักษาตัวเอง ยอมรับว่าใช้เงินกู้แก้ปัญหาไปอย่างมหาศาล เพื่อดูแลทุกกลุ่มให้อยู่รอด ปลอดภัย จากโควิด และสถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อนำทุกคนไปสู่การอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมแนะเกษตรกรสอนลูกหลานให้อดทน ซึ่งตนเองอดทนมาแต่เด็ก ตอนเด็กไม่ได้สบาย

จากนั้นเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ อาทิ แป้งกล้วยไข่ ข้าวเกรียบ นำ้พริกกล้วยไข่ เส้นหมี่และแผ่นเกี๊ยวจากแป้งกล้วยไข่ ก่อนที่ประชาชนจะมอบกระเป๋าผ้า ที่เขียนว่า ”กำแพงเพชร” ให้โดยชาวบ้าน บอกว่า “ขอให้ปกป้องคุ้มครองนายกฯ” ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “กำแพงต้องปกป้องคุ้มครอง กำแพงต้องแข็งแรง ไม่ผุพัง ต้องเสริมไปเรื่อยๆ ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประชาชนคนไทยทุกคน นั่นคือเจตนารมย์ของพวกเรา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างทางที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ ต.วังบัว อ.คลองขลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขจัดความยากจน และพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบบ้านผู้ยากไร้ พลเอกประยุทธ์ ได้หยุดขบวนรถและลงไปทักทายกับประชาชนที่มาบืนให้กำลังใจ และถ่ายภาพร่วมกัน

Related Posts

Send this to a friend