POLITICS

‘ไทยสร้างไทย’ แต่งตั้ง ‘คุณหญิงสุดารัตน์’ เป็นประธานพรรค

พรรคไทยสร้างไทย ประกาศพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง 350 เขต แต่งตั้ง “คุณหญิงสุดารัตน์” เป็นประธานพรรค พร้อมจัดตั้งสาขาพรรค 8 สาขา ลั่นจะไม่ปล่อยให้ประเทศต้องตกต่ำแบบนี้อีกต่อไป “ชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้างและส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานไทย

วันนี้ (7 มิ.ย. 64) ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย ได้แถลงข่าว แต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรค พร้อมจัดตั้งสาขาพรรค 8 สาขา ภายในเดือนหน้า เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ทั่วประเทศ ตั้งคณะกรรมการ 5 ด้าน ดึงประชาชนทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมทำ เพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่าหลังจากพรรคไทยสร้างไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมของพรรคดำเนินไปได้ วันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพรรค และมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินกิจการของพรรค เพื่อให้การดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน” น.ส ธิดารัตน์กล่าว

ด้านนายโภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า ผมอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เราได้มีการพูดคุยกันกับคุณหญิง และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องที่เราเตรียมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายสำคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรานี่คือความตั้งใจของพวกเรา

“ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอำนาจนิยม ที่ทำให้ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน “ทำให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง ทำทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อน รัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชนไม่คำนึงว่าประชาชนจะทำมาหากิน อย่างสุจริตได้”

นายโภคิน เปิดเผยว่า จะมีคณะกรรมการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ  

2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง 

3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่ 

4.คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค

5.คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่  ที่พี่น้องประชาชนทุกคนกำลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้องประชาชน 

ด้านนายพงศกร อรรณพพร ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจาก กกต.และการทำการเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยเรามีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พี่น้องประชาชน  เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต ณวันนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธานพรรค

“วันนี้ต้องขออนุญาตเรียน พี่น้องประชาชน ว่า การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขาและในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครบทุกภาคทั่วประเทศ พรรคไทยสร้างไทย จึง “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤติ นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเราจะนำพาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า” นายพงศกรกล่าว

Related Posts

Send this to a friend