POLITICS

‘วิรัช’ เผย กมธ.งบ 65 เริ่ม ตรวจสอบงบ ก.คลังแล้ว ไม่หวั่นฝ่ายค้านโหวตคว่ำพ.ร.ก.กู้เงิน ลั่น รัฐบาลต้องโหวตทิศทางเดียวกัน

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯในชั้นกรรมาธิการว่า ในวันนี้ (7 มิ.ย. 64) จะเริ่มพิจารณา งบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลัง การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานภาครัฐ และคงลงในรายละเอียด ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการว่าจะซักถามมากน้อยแค่ไหน

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบงบลับนั้น ก็คงพิจารณาเมื่อถึงเวลาพิจารณาในส่วนของกระทรวงกลาโหมและสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งโดยประเพณีแล้วการตรวจสอบงบลับว่าจะใช้อะไรไปบ้าง ทางหน่วยงานจะชี้แจงให้ประธานในที่ประชุม กมธ.ได้มีโอกาสดู และเห็นว่าใช้อะไรแล้วก็ส่งคืน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะเป็นความลับของหน่วยงานราชการ ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยได้ดู

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการซักถามบ้างว่าจะใช้งบประมาณไปในแนวไหน เป็นภาพกว้างกว้าง ซึ่งมีหลายหน่วยงานใช้รวมกัน ทางผู้รับผิดชอบก็อาจจะเปิดเผยในภาพรวม ซึ่งเท่าที่ดูยอดงบลับก็มีไม่มาก ถ้าเทียบในแต่ละหน่วย

ทั้งนี้ การขึ้นชื่อว่าความลับก็คือความลับ และเป็นงบที่เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ ซึ่งเคยมีทุกปีอยู่แล้ว ถามว่าเปิดเผยได้หรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่จะต้องถามฝ่ายบริหารเองว่าจะเปิดเผยอย่างไร

สำหรับการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนั้น ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่าในวิปรัฐบาลได้หารือและเตรียมความพร้อมโดย มี ส.ส.รัฐบาลแสดงความจำนงที่จะอภิปราย 25 คน แบ่งเวลากับฝ่ายค้านฝั่งละ 9 ชั่วโมง ซึ่งต้องรอดูหาก ส.ส. รัฐบาลใช้เวลาไม่ครบก็อาจจะใช้เวลาอภิปรายเพียงวันเดียว ทั้งนี้ไม่กังวลกรณีที่ ฝ่ายค้านประกาศไม่ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนด เพราะ เชื่อว่าคงเหมือนกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ที่ฝ่ายค้านก็ประกาศเช่นนี้แต่สุดท้ายสภาก็รับหลักการ เพราะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่าการลงมติจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายวิรัช ยังกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายกังวลที่งบกระทรวงสาธารณสุขถูกปรับลดลง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตอนนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายอยากทราบถึงการฉีดวัคซีน และถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นกระทรวงลำดับต้นๆในการพิจารณา

ส่วนความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ นายวิรัช กล่าวสั้นๆว่า “มีความเป็นไปได้ ซึ่งต้องหารือกันก่อน”

Related Posts

Send this to a friend