PUBLIC HEALTH

สธ.เผยครึ่งวันแรกคิกออฟ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ แล้ว จำนวน 1.4 แสนคน

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 ครึ่งวันแรกจาก 986 จุดฉีดทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนแล้ว 143,116 คน ภาพรวมราบรื่นดี ไม่แออัด ส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันนี้ ฉีดให้ผู้พิการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครูใน กทม. ประชาชนที่จองคิวในระบบต่างๆ รวม 1 หมื่นคน

วันนี้ (7 มิ.ย. 64) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการดำเนินการคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนมากพร้อมกันทั่วประเทศครึ่งวันแรก รวม 986 จุดฉีดทั่วประเทศ ข้อมูลถึงเวลา 12.00 น. พบว่ามีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 143,116 คน แบ่งเป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 73,273 คน กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังอายุน้อยกว่า 60 ปี 21,924 คน อสม.และบุคลากรทางการแพทย์ 12,081 คน และอื่นๆ โดยวันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  

“วันนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีน 1 หมื่นคน ได้แก่ ผู้พิการ 250 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 750 คน ครูในกรุงเทพฯ 4 พันคน และประชาชนที่จองคิวในระบบต่างๆ 5 พันคน ระบบการจัดฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้มารับการฉีดวัคซีนได้รับความสะดวกสบาย จากการให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 รวม 155,028 คน ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 374 คนต่อวัน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 51 นาทีต่อคน” นายแพทย์โอภาสกล่าว

นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมวันนี้ประชาชนให้ความสนใจมารับบริการ สถานการณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่แออัด ถือว่าเรียบร้อยดี โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรายงานผลการฉีดวัคซีนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ตรงกับวันที่นัดหมายมากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล ยกเว้นหากมีเหตุขัดข้องบางประการจะนัดหมายวันถัดไปแทน

Related Posts

Send this to a friend