POLITICS

‘ชัชชาติ’ รับฟัง ส.ก. ปมเลือกตั้ง ส.ข. เชื่อ ช่วยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยตรง

วันนี้(6 ก.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครึ่งเช้าว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) ที่ประชุมต้องการให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนที่เป็นเส้นเลขเลือดฝอยมาร่วมทำงานกับทีม ส.ก. เบื้องต้นมีรายงานว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานครที่ปรับแก้สมัยที่แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาใน ครม. โดยใจความสำคัญของร่างนั้นคือ ยกเลิกการเลือกตั้ง ส.ข. แต่ ส.ก.ในวาระนี้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องการให้มีการนำระบบ ส.ข.กลับมาอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี ส.ข. นายชัชชาติ กล่าวว่า คงต้องฟัง ส.ก. เพราะ ส.ก.ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ หาก กทม. มี ส.ข.เข้ามาร่วมทำงานจะเป็นการกระจายอำนาจโดยตรง ไม่ใช่การถูกเลือกขึ้นมารับตำแหน่ง อีกทั้งร่าง พ.ร.บ.กทม.ที่อยู่ในที่ประชุม ครม.ไม่ผ่านการพิจารณาของสภา กทม.ชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วย

ประเด็นเรื่อง หนูที่ชุมชนแฟลตดินแดง 5 รับทราบปัญหาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ลงพื้นที่พบประชาชนตามเขต สิ่งสำคัญคือ การจัดการขยะในที่พักมีปัญหา จึงเป็นแหล่งสะสมขยะและเชื้อโรค เป็นแหล่งอาหาร ของหนูและสัตว์อื่น ๆ โดย กทม. จะร่วมหารือกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อวางระบบจัดการขยะในที่พัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนูในเมืองกรุง

Related Posts

Send this to a friend