POLITICS

‘นภาพล-สุทธิชัย’ ชงสภา กทม.เลือกตั้ง ส.ข. 50 เขต

‘นภาพล-สุทธิชัย’ ชงสภา กทม.เลือกตั้ง ส.ข. 50 เขต ฝากถึงผู้มีอำนาจสูงสุด ให้ความสำคัญกับตัวแทน ปชช. จัดเลือกตั้งให้เร็วที่สุด

วันนี้ (6 ก.ค.65) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) โดยผู้เสนอญัตตติ นายนภาพล จีระกุล ส.ก.แขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ข. เป็นหน้าที่ของ กทม. เชื่อว่าตลอดการลงพื้นที่หาเสียง 50 กว่าวันของไม่มี ส.ก.ท่านใดไม่ได้ยินคำถามว่า ส.ข.หายไปไหน เพราะความผูกพันระหว่าง ส.ข.กับพี่น้องในพื้นที่ค่อนข้างมีความใกล้ชิดมาก ถือเป็นการกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528 กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. แต่เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร โชคดีที่ไม่ยุบสภา กทม.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทิ้ง ให้ดำรงตำแหน่งจนหมดวาระ แต่ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งต่อทั้ง ส.ก.และ ส.ข. เป็นการรวบอำนาจ อำนาจจึงไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

การสรรหา ส.ข.ต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ 8 ปีผ่านไปยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ข.

นายนภาพล ระบุว่า การที่ภาครัฐไม่ให้ตั้ง ส.ข.ทำให้พี่น้อง กทม.ขาดโอกาสเลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่น ขาดการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบในระดับชุมชน และสำนักงานเขต หากบอกว่า เป็นการริดรอนสิทธิก็ไม่ทราบว่าจะหนักเกินไปหรือไม่ แต่ทั้งหมดคือสิทธิขั้นพื้นฐาน พร้อมฝากท่านผู้ว่าฯ กทม.ช่วยนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. ขอให้ยกเลิก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 24 ส.ข.ที่ประชาชนรอก็จะกลับมา เพื่อให้ กทม.มีตัวแทนทุกระดับ และขอให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (ฉบับแก้ไขเเพิ่มเติม) ไม่ได้ยกเลิกตำแหน่ง ส.ข. แต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่า กทม.จะทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเสร็จ 8 ปีที่ผ่านมา กทม.ไม่มี ส.ก. และ ส.ข. เป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง จึงฝากประธานสภา กทม.ไปถึงผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ ให้เห็นความสำคัญในการเลือกตัวแทนจากประชาชน อย่าแบ่งพรรค แบ่งพวก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวชี้แจงว่า ขอน้อมรับความเห็นของสมาชิกไปดำเนินการต่อ

Related Posts

Send this to a friend