POLITICS

โฆษก พปชร. ยืนยันพรรคมุ่งแก้ไข รธน.ตามข้อเรียกร้อง เพื่อประโยชน์ประชาชน

นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคพลังประชารัฐ มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สิ่งใดที่ทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับประชาชน เราพร้อมที่จะดำเนินการ ซึ่งเบื้องต้นพรรคพลังประชารัฐ รอรายงานจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน หากได้รับรายงานชุดดังกล่าวแล้ว จะนำรายงานมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เพื่อที่จะมีแนวทางชัดเจนออกมา

“แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ต้องดูว่าเป็นการแก้ไขรายมาตรา หรือแก้ไขทั้งฉบับ โดยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะนำรายงานมาหารือกันในส่วนของวิปรัฐบาลก่อน เพื่อที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เสนอต่อรัฐบาล” นางสาวพัชรินทร์ กล่าว

นางสาวพัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่มีหารือถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐในการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แต่เชื่อว่า ส.ว. มีภารกิจและหน้าที่ตามกระบวนการกลไกอยู่แล้ว ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่มาของ ส.ว. มองว่าทุกเรื่องต้องเป็นไปตามกลไก ที่สามารถทำได้ ซึ่งแต่ละภาคส่วน และแต่ละส่วนงานได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่

ส่วนที่มีฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า นายกรัฐมนตรีควรแสดงความจริงใจ และกำหนดแนวทางให้ชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ระบุชัดเจนแล้วว่า พร้อมเต็มที่ในการให้ความร่วมมือกับกลไกของนิติบัญญัติ จึงแสดงให้เห็นว่าท่านมีความจริงใจ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบ

Related Posts

Send this to a friend