AROUND THAILAND

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พายุ “ซินลากู” เก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัย จากพายุ “ซินลากู” ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ของประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้แสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชน และติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการทำงาน โดยนำกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ภายใต้การควบคุมของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Single Command)

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ผวจ.ทุกจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างทั่วถึง ทันเวลา ตามแผนเผชิญเหตุ และเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงเตรียมแผนการแจกถุงยังชีพ พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตามได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องถูกระงับการส่งออกและการรับซื้อลำไยจากพ่อค้า ประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร และลงมาให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง การกระจายผลผลิตลำไยออกจากแหล่งผลิต การแปรรูป รวมถึงการชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัด จากปัญหาน้ำท่วม รวมถึงภัยแล้ง ที่ผ่านมา ขอให้มีความเข้มแข็ง และให้มั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง และยั่งยืนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Related Posts

Send this to a friend