POLITICS

‘อนุทิน’ ยันร้อยเปอร์เซ็นต์อธิบดีกรมที่ดินลาออก ไม่เกี่ยวปมเขากระโดง ขออย่าผูกโยง

วันนี้ (5 ต.ค.66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวกรณีอธิบดีกรมที่ดินได้ยื่นใบลาออกเซ่นปมเขากระโดงว่า ท่านมาแจ้งกับตนเองเมื่อไม่นานว่าจะไปดูแลคนในครอบครัว มีความประสงค์ลาออกก่อนเกษียณ 1 ปี ยืนยัน 100% ว่าไม่มีความกดดันใด ๆ ขออย่านำผูกเด็ดขาด โดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะขอให้อธิบดีกรมที่ดินได้ทบทวนการตัดสินใจอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend