POLITICS

ครม.ไฟเขียว การรถไฟฯ กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 1.52 หมื่นล้าน

ครม.ไฟเขียว การรถไฟฯ กู้เงินเสริมสภาพคล่องปี 66 วงเงิน 1.52 หมื่นล้าน – กู้เพิ่ม 1.5 พันล้าน จ่ายผู้รับเหมา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5 ต.ค. 65) เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในปี 2566 กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย วงเงิน 1.52 หมื่นล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟท.กู้เงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานให้ ครม.รับทราบว่า รฟท.มีปัญหาการขาดสภาพคล่องมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 โดย รฟท.มีการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 วงเงินรวม 8.89 หมื่นล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ 2566 รฟท.ได้คำนวณรายจ่ายและรายรับของหน่วยงาน พบว่า จะมีกระแสเงินสดประมาณ 5.93 หมื่นล้านบาท มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายประมาณ 7.46 หมื่นล้านบาท ทำให้ รฟท.เริ่มมีภาวะการขาดทุนและขาดเงิน ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 2565 จึงต้องขอ ครม. กู้เงินเพิ่มในจำนวนดังกล่าว

นอกจากนี้ รฟท.ยังต้องการที่จะกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา รฟท.ต้องการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในโครงการลงทุน และก่อสร้างวงเงิน 800 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1.5 พันล้านบาท ในปีงบประมาณนี้ เนื่องจาก รฟท. มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการ ต้องมีการสำรองเงินให้กับผู้รับจ้าง และ รฟท.มีภาวะที่มีรายจ่ายสูงในช่วงโควิด-19 จึงต้องขอกู้เงินระยะสั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการจ่ายผู้รับเหมาโครงการต่างๆ เพื่อไม่ให้โครงการหยุดชะงัก

Related Posts

Send this to a friend