POLITICS

อนุทิน พร้อมนำทีม เยือน สปป.ลาว หารือเชื่อมทางรถไฟ 2 ประเทศ

วันนี้ (5 ต.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-ลาวและจีน จะนำคณะทีมไทยแลนด์ ประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม , ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , กรมการขนส่งทางราง , กรมทางหลวง,สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , การรถไฟแห่งประเทศไทย , ผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ไปร่วมประชุมกับผู้แทนของ สปป.ลาว

เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือกันทั้งในส่วนของการเชื่อมโยงผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า แนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคมทางถนน ทางรถไฟ โลจิสติกส์ และการบินพลเรือน

ในโอกาสนี้ คณะของนายอนุทิน จะเดินทางไปศึกษาดูการดำเนินงานและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค (Vientiane Logistics Park : VLP) ซึ่งเป็นพื้นที่การบริหารจัดการการสินค้าที่ขนส่งระหว่าง สปป.ลาวและจีนโดยเส้นทางรถไฟ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานการเชื่อมต่อขนส่งสินค้าที่จะมายังประเทศไทยในอนาคต ที่ปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เตรียมพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้ว ได้แก่ ย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สถานีนาทา ภายใต้การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่2 (นครราชสีมา-หนองคาย)

นอกจากนี้ คณะของนายอนุทิน ยังมีกำหนดการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว พร้อมเยี่ยมชม Control Room และทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ไปยังสถานีหลวงพระบางด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย เป็นแผนงานของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง เพื่อสนับสนุนเส้นทางการขนส่งสินค้า ยกระดับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในระยะต่อไป จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อรองรับทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การขนส่งต่าง ๆ ตามแนวเส้นทาง เกิดงานและอาชีพอีกจำนวนมากตามมา

ปัจจุบัน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน อยู่ระหว่างการพัฒนา ระยะที่1 (กรุงเทพฯ -นครราชสีมา) ระยะทาง 250.77 กม. มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2569 มีคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว และจีน รวมถึงคณะของกระทรวงคมนาคมติดตามความคืบหน้าโครงการและรายงานให้รัฐบาลรับทราบอย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend