POLITICS

’ศรีสุวรรณ’ ยื่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน-กกต. กรณีการดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ของ นายกฯ

’ศรีสุวรรณ’ ยื่นเรื่องถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ กกต. เพื่อหาข้อยุติกรณีการดำรงตำแหน่งของ นายกฯ ว่าดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

วันนี้ (5 ส.ค. 65) นาย​ศรีสุวรรณ จรรยา​ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความ กรณีนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปีขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ขณะนี้สังคมสังคมไทยมีข้อถกเถียงในการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะครบวาระ 8 ปีในวันที่ 23 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งการขึ้นดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ส.ค. 60 ตามรัฐธรรมนูญฉบับบชั่วคราว 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 62 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ทำให้มีความเห็นทางกฎหมายแตกต่างกันเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1.อยู่ถึงวันที่ 24 ส.ค. 65 เพราะไม่มีบทยกเว้นมาตรา 158 วรรค 4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจทางการเมือง อันจะเป็นต้นเหตุของวิกฤตทางการเมือง

2.อยู่ถึงปี 2570 เนื่องจากหลักกฎหมายทั่วไป และหลักนิติธรรม ไม่บังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล ถ้าจะบังคับต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน คือสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 มีผลบังคับใช้ตอนที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกฯ ในปี 62 จึงไม่คิดย้อนหลังนับในช่วงปีก่อนหน้านั้น

3.อยู่ถึงปี 2568 เพราะ มาตรา 158 มีผลประกาศใช้ในปี 2560 จึงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะสิ้นสุดลงในปี 2568 พอดี

ทั้ง 3 ความเห็นนี้ มีเหตุผลทางกฎหมายมารองรับ และยังไม่สามารามารถระบุได้ว่าความคิดเห็นใดถูกต้อง จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการเสนอความเห็นเพื่อให้พิจารณายื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และหาข้อยุติด้วย

ในเวลาต่อมานายศรีสุวรรณ ได้ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ตรวจสอบในกรณีเดียวกันนี้ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 170 (4) วรรคท้าย

เรื่อง/ภาพ : สริตา เรืองจิต

Related Posts

Send this to a friend