POLITICS

หัวหน้าพรรคเป็นธรรมย้ำ อีก 20 วัน ประยุทธ์ เป็นนายกครบ 8 ปี ถ้ายังรั้นอยู่ต่อ ต้องถูกดำเนินคดีอาญา

วันนี้ (5 ส.ค. 65) ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม กล่าวถึง กรณีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ขณะนี้มีความคิดเห็นจากหลายฝ่าย บางคนก็บิดเบือนข้อกฎหมายมาปกป้อง บางคนก็ยอมทำลายหลักการของรัฐธรรมนูญ เพื่อรับใช้เผด็จการ แต่สำหรับตนเองมีความเห็นที่ตรงไปตรงมา ตามหลักการประชาธิปไตย และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือ

1. วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าตาม ม.158 วรรค 1 คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะครบ 8 ปี สิ้นสุดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถือเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฏหมาย จึงไม่ต้องตีความแต่อย่างใด

2. รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 รับรองรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ในทุกเรื่อง เช่น ความเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระทุกส่วน จึงต้องถือว่าวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์มีผลใช้บังคับตั้งแต่ที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปี 2557 ไม่ใช่ปี2560

3. การเข้าเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี 2560 หลังการเลือกตั้งในปี 2562 ตาม ม.158 ก็ต้องนับเวลาการดำรงตำแหน่งต่อจากปี 2557 ไม่ใช่ถือว่าความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2557 สิ้นสุดลง แล้วเริ่มนับ 1 ใหม่ ในปี 2562 แต่อย่างใด

4. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็มีไว้เพื่อต้องการป้องกันการผูกขาดอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และป้องกันมิให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งทางการเมืองยาวนานเกินไป จนส่งผลทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจ และทำให้เกิดระบอบเผด็จการโดยใช้ประชาธิปไตยมาบังหน้า

เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว ต้องถือว่าให้นับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามข้อเท็จจริง โดยต้องไม่บิดเบือนข้อกฎหมาย หรือแสวงหาข้อยกเว้นใดเพื่อทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

5. หากบุคคลดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป ถึงแม้ว่าจะครบกำหนดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยจะอ้างเหตุว่าไม่รู้รัฐธรรมนูญก็ดี หรือจะอ้างว่าศาลยังไม่มีคำตัดสินก็ดี ถือเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา

ดร.ปิติพงศ์ ย้ำว่า ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพลเอกประยุทธ์ และเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมือง คือพลเอกประยุทธ์จะต้องทำการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็นวันที่ครบกำหนดตามที่รัฐธรรมมนูญบัญญัติไว้มีให้บุคคลใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกินกว่า 8 ปีหลังจากนั้นรัฐสภาจะได้ทำการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้เสนอไว้ในการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งแคนดิเดตที่ยังคงมีสิทธิตามกฏหมาย ได้แก่

1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

2. ชัยเกษม นิติสิริ

3. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

4. อนุทิน ชาญวีรกูล

5. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

“นี่คือกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น ผมหวังว่าจะไม่มีการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย และหวังว่าจะไม่มีการอ้างเหตุหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายใด เพื่อทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งต่อไป แม้จะขัดต่อเจตนารมณ์และขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศครับ” ดร.ปิติพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

Related Posts

Send this to a friend