POLITICS

‘เฉลิมชัย’ สั่งประชุมฟรุ้ทบอร์ดด่วนศุกร์นี้ เตรียมอัดฉีดมาตรการใหม่ดันราคามังคุดเพิ่ม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า แม้ราคามังคุดภาคใต้เริ่มขยับตัวสูงขึ้นจากผลของมาตรการต่าง ๆ ซึ่งตนต้องการเห็นการขึ้นราคาอย่างมีเสถียรภาพ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board)เป็นวาระพิเศษในวันศุกร์นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งปริมาณและราคาของมังคุดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของมาตรการต่าง ๆ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งเป็นกลไกการทำงานระดับจังหวัดร่วมประชุม โดยจะมีการพิจารณาถึงมาตรการเพิ่มเติมใหม่ ๆ และการปรับงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการเยียวยาชาวสวนมังคุดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และแผนจัดการผลไม้ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น ลองกอง เป็นต้น

ซึ่งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกับทีมเกษตรและพาณิชย์ ตลอดจนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และศอบต.ไปแล้ว โดยมีข้อเสนอให้ฟรุ้ทบอร์ดพิจารณา โดยตนย้ำเสมอว่าเราต้องดูแลชาวสวนทุกจังหวัดในภาคใต้พาฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

“แม้ว่าราคาของมังคุดทั้งหน้าแผงและหน้าล้งจะมีราคาขยับตัวขึ้น แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนของเสถียรภาพราคาจำเป็นต้องพิจารณามาตรการเสริมเพิ่มเติมเช่นการดึงซัพพลายไปแช่แข็งและแปรรูป เป็นต้น รวมทั้งการขอการสนับสนุนวัคซีนโควิดให้กับผู้ประกอบการค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกซึ่งเป็นห่วงโซ่กลไกการค้าที่จะสะดุดขาดตอนไม่ได้” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าทีมฟรุ้ทบอร์ดเฉพาะกิจ กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกทุเรียนและมังคุดแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกและล้งจากภาคตะวันออกได้ทยอยย้ายลงไปรับซื้อมังคุดที่ภาคใต้โดยเฉพาะชุมพรและนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตลาดและแหล่งผลิตใหญ่เพิ่มมากขึ้น จากมาตรการผ่อนปรนที่ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาและตู้คอนเทนเนอร์ก็หมุนเวียนกลับมาจากจีนและเวียดนามมากขึ้น โดยการหนุนช่วยของทีมทูตเกษตรไทยในจีน ทำให้ล้งเปิดการรับซื้อเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคามังคุดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดี

นอกจากนี้โดยข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ขยายโครงการ “เกษตรกรแฮปปี้” โดยจัดแคมเปญใหญ่วันที่ 8 เดือน 8 (8 สิงหาคม) ให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าในราคา 4 โล 100 สำหรับมังคุดคละเกรดคุณภาพสดอร่อยภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น บริษัท เซนทรัลพัฒนา ของกลุ่มเซนทรัลกรุ๊ป บริษัท ไปรษณีย์ไทย สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ บริษัทแกร็บ ฯลฯ

โดยรัฐมนตรีเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) จะเป็นผู้นำในการคิกออฟแคมเปญด้วยตัวเองในวันอาทิตย์นี้ เวลา 08.08 น. และก่อนหน้านี้รัฐมนตรีฯ ยังสั่งการล่วงหน้าให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯช่วยกันซื้อมังคุด เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้ช่วยระบายมังคุดออกจากแหล่งผลิตหลายร้อยตันและขอให้ภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันซื้อมังคุดให้มากที่สุดในขณะที่การขนส่งเพื่อส่งออกยังมีปัญหาติดขัดไม่คล่องตัว

Related Posts

Send this to a friend