POLITICS

‘ชัชชาติ – สวทช.’ เตรียมเซ็น MOU ต่อยอด Traffy Fondue เป็นระบบร้องเรียนทุจริต

วันนี้ (5 ก.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าประชุมเร่งด่วน ร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมระบุว่า วันนี้ กทม. มาขอบคุณ สวทช. ที่พัฒนาแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ซึ่งทีมงานเราใช้มาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าแล้ว แต่นำมาใช้เป็นทางการในนามของ กทม. ช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยถือว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการให้บริการราชการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

พร้อมมองไปถึงความร่วมมือในอนาคต เชื่อว่า สวทช. มีนักวิจัยที่ทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ซึ่งจะมองไปถึงการต่อยอดเรื่องต่าง ๆ โดย Traffy Fondue ก็จะมีการต่อยอดไปสู่ Traffy Waste สำหรับการจัดการขยะ โดยจะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น

ทั้งนี้ สวทช. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายเรื่อง อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ตส่งสัญญาณชีพผู้ป่วยภายในรถฉุกเฉินไปให้โรงพยาบาล ก่อนรถฉุกเฉินจะถึง เพื่อเตรียมรับมือ หรือให้คำแนะนำกลับมาที่รถพยาบาลได้ สำหรับสิ่งที่ กทม.อยากทำต่อไป คือ ป้ายรถเมล์ ซึ่งทาง สวทช.มีแอปพลิเคชันบอกตำแหน่งรถเมล์อยู่แล้ว อาจทำให้มีการเชื่อมรวมกับป้ายรถเมล์ มีระบบบอกข้อมูล มี wifi มีแสงสว่างที่ดี เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น

ส่วนรถฉุกเฉิน อาจจะขยายไปสู่การตรวจเชิงรุกชุมชน แทนการเดินทางไปโรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ลดเวลาการเดินทาง และเดินทางไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้

นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า สวทช. มีกลุ่มโดรนที่เข้มแข็ง สามารถใช้ในการตรวจการจราจร ตรวจจุดที่ไม่ปลอดภัย จุดไฟดับบนท้องถนน โดยหัวใจของโดรนคือ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์คนได้ เน้นคนเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรูหรา แต่สร้างอิมแพ็คที่ยิ่งใหญ่เชื่อว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเมืองได้

กทม. ยังมีแนวคิดทำ MOU กับ สวทช.เพื่อให้การทำงานสามารถขยายวงกว้าง และครอบคลุมมากขึ้น คาดว่าจะลงนามภายในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนแอปพลิเคชันที่จะทำขึ้นในลักษณะเช่นเดียวกับ Traffy Fondue จะเลือกแอปฯ ที่ทาง สวทช. มีอยู่แล้ว เช่น Traffy Waste และอาจขยายแอปพลิเคชันให้ประชาชนแจ้งเหตุความไม่โปรงใส ผ่านทางแพลตฟอร์ม คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะเห็นเป็นรูปธรรม

Related Posts

Send this to a friend