POLITICS

‘วิรัช’ โยน ‘ชวน’ พิจารณาเลื่อนหรืองดประชุมรัฐสภา หลังมี ส.ว.พบทูตญี่ปุ่นที่ติดโควิด-19

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 7-8 เม.ย. นี้เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า ขณะนี้กรรมาธิการฯได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประชามติมาตรา 9 เสร็จสิ้นแล้ว หลังรัฐสภามีมติให้เพิ่มเงื่อนไขการขอทำประชามติ ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อหรือสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อขอจัดทำประชามติได้ ส่วนเงื่อนไขให้ ส.ส. และ ส.ว.แยกประชุมกันเพื่อให้ความเห็นชอบการขอจัดทำประชามติของรัฐสภาและมีข้อกังวลว่าการทำประชามิตจะค่อนข้างยากเพราะต้องผ่านด่าน ส.ว. นั้น นายวิรัชเห็นว่า คงต้องขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาในวันที่ 7 เม.ย. ว่าจะไปอภิปรายประเด็นดังกล่าวอย่างไร

สำหรับการประชุมวันที่ 7 เม.ย. ยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เพราะมี เพราะมีสมาชิกกลุ่มเสี่ยงไปพบกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนหน้านี้

โดยนายวิรัช กล่าวว่า เป็นดุลยพินิจและอำนาจของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาจะพิจารณาว่าจะงดหรือเลื่อนการประชุมออกไปหรือไม่ ซึ่งหากจำเป็นต้องเลื่อนก็พร้อมปฏิบัติตาม แต่ส่วนตัวเห็นว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรู้หน้าที่ ควรต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

Related Posts

Send this to a friend