POLITICS

‘รมว.แรงงาน′ นัด 39 องค์กรสหภาพแรงงาน ชี้แจงมาตรการ ‘ม.33 เรารักกัน’

รมว.แรงงาน สั่งการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นัด 39 องค์กรแรงงาน พบปะ ชี้แจง “โครงการ ม.33 เรารักกัน” หวังเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังสมาชิกกว่า 3.8 แสนคน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน

วันนี้ (5 ก.พ. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ด้านแรงงานกับผู้นำแรงงาน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายในวันนี้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้เชิญผู้แทนองค์กรแรงงานได้แก่ สภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร สหพันธ์แรงงาน 22 องค์กร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 องค์กรเพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกี่ยวกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานมาตรา 33 เรารักกัน เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสมาชิกที่มีอยู่กว่า 3.8 แสนคนต่อไป

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางการในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว รายละเอียดเงื่อนไขการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน เบื้องต้น เงื่อนไขของผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาจะใช้เกณฑ์เดียวกับโครงการเราชนะ คือ ผู้มีสิทธิต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 5 แสนบาท ณ สิ้นปี 2562 ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย สำหรับรายละเอียดจะเยียวยารายละเท่าไหร่ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

ในวันนี้จึงมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่นำงบประมาณจากกระทรวงการคลังมาดำเนินโครงการ จึงได้สั่งการไปยัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชิญผู้แทนองค์กรแรงงานที่เป็นฝ่ายลูกจ้างมาพบปะเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการได้มาของโครงการดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ขยายผลบอกต่อไปยังสมาชิก ถึงความตั้งใจ ความพยายามของกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend