POLITICS

กลุ่มต่อต้านการบีบบังคับฉีดวัคซีน เรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการไม่รับการฉีดวัคซีน

กลุ่มต่อต้านการบีบบังคับฉีดวัคซีน นัดรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการไม่รับการฉีดวัคซีน ก่อนเคลื่อนขบวนไปสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

วันนี้ (4 ธ.ค.64) กลุ่มต่อต้านการบีบบังคับฉีดวัคซีน นัดร่วมตัวกันที่ BTS ศาลาแดง ด้านหน้า ศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ และเชิญชวนผู้ที่ผ่านไปผ่านมา เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวน ออกจาก BTS ศาลาแดง มุ่งหน้าไปปราศรัยที่สวนลุมพินี และไปสิ้นสุดกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในเวลา 17:00 น.

ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร ผู้นำในการจัดกิจกรรม กล่าวว่า การทำกิจกรรมในวันนี้ เป็นการรณรงค์ เรื่องของสิทธิในการปฏิเสธการรับวัคซีน เนื่องจากมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ และการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดยการบังคับฉีดวัคซีน ซึ่งจะใช้คำว่าไม่บังคับ แต่ก็ไม่ต่างจากการใช้ปืนจ่อหัวสักเท่าไหร่ ถึงบอกว่าไม่ได้บังคับแต่ก็มีหลายคนที่ตกงานจากการไม่รับวัคซีน หรือแม้แต่การเสียสิทธิต่าง ๆ หรือแม้แต่ราชการ หากไม่รับก็มีการบีบออกจากราชการ ซึ่งมองว่าเป็นการบีบบังคับ และเป็นการก่ออาชญากรรมด้านมนุษยชาติ โดยว่าด้วยการทดลองยากับมนุษย์ ซึ่งยาที่นำมาใช้ ก็ยังไม่ผ่านการทดลองอย่างสมบูรณ์แบบ

ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร ผู้นำในการจัดกิจกรรม

ในต่างประเทศ ก็เริ่มมีการออกกฎหมายบีบให้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งตัวเราเองก็จะออกมายืนกรานว่า ต้องไม่มีการออกกฎหมายบังคับ และไม่ได้บังคับว่าไม่ต้องหรือห้ามฉีดวัคซีน เพราะทุกคนมีสิทธิเลือก ว่าจะฉีดหรือไม่ โดยคนที่ไม่อยากฉีดก็มีสิทธิที่จะศึกษาเอง โดยไม่มีใครมาบังคับหรือบีบบังคับด้วยวิธีต่าง ๆ และขอให้เคารพสิทธิของทั้งคนฉีด และกลุ่มคนที่ปฏิเสธการรับวัคซีน ม.ล.รุ่งคุณ กล่าว 

หลังจากนั้น กลุ่มต่อต้านการบีบบังคับฉีดวัคซีน ได้เคลื่อนขบวนออกจาก BTS ศาลาแดง ในเวลา 13:10 น. และมาตั้งจุดปราศรัยที่บริเวณด้านหน้าประตู2 ของสวนลุมพินี และมีการปราศรัยของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงผลข้างเคียงของวัคซีน ผลกระทบจากการที่ไม่รับการฉีดวัคซีน ทั้งสังคมและองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความรู้เกี่ยกับสิทธิในการไม่รับการฉีดวัคซีน พร้อมกับการนำเสนอวิธีดูแลตัวเอง และวิธีรักษาหรือลดความเสี่ยงจากการติดโควิด-19 

ก่อนที่ในเวลา 16:38น. กลุ่มต่อต้านการบีบบังคับฉีดวัคซีน จะมีการเคลื่อนขบวนอีกครั้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศยุติกิจกรรมในเวลา 17:00 น.

ทั้งนี้ ตลอดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ทุ่งมหาเมฆ และสน.ลุมพินี อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุม และดูแลความสงบเรียบร้อยการจราจรบริเวณโดยรอบ

Related Posts

Send this to a friend