POLITICS

‘ธณิกานต์’ รับ พลาดโดยประมาท ยืนยัน ไม่เคยฝากบัตรและไม่ได้ทำผิดตามฟ้อง

สืบเนื่องจาก ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา จำคุก 1 ปี แต่รอลงโทษ 2 ปี และปรับ 2 แสนบาท น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า วันนั้นระบบเครื่องลงมติใช้งานจริงวันแรก มีปัญหาเครื่องขัดข้อง ด้วยความเป็น ส.ส.ใหม่ ไม่กล้าดึงบัตรออก เพราะยังถกเถียงเรื่องระบบมีปัญหา ประกอบกับรีบไปภารกิจงานเสวนาเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ยืนยันว่า ไม่มีเจตนา ไม่เคยใช้ให้ใครกดบัตรแทน แต่ก็เคารพการตัดสินของศาล ก็ถือเป็นคราวเคราะห์ ที่ประมาทเลินเล่อ ขั้นต่อไปก็ต้องต่อสู้ตามสิทธิและขอความเมตตาในชั้นอุทธรณ์

น.ส.ธณิกานต์ ยังกล่าวว่า ในฐานะจำเลยที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญา ยังต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่โจทก์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่า จำเลยมีการกระทำและเจตนากระทำความผิดจนปราศจากความสงสัย เรื่องนี้ การที่ศาลพิพากษาจำคุก 1 ปี แม้ดูไม่ร้ายแรง แต่จะมีผลทำให้ตนถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเพราะขาดคุณสมบัติ ซึ่งตนมีข้อมูลพร้อมพิสูจน์ตัวเองและใช้สิทธิ์ตามกระบวนการในชั้นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ขอให้ศาลเมตตาให้ความเป็นธรรมโดยดูที่เจตนาและพิจารณาครบทุกองค์ประกอบรอบด้าน

“ทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีเหตุปัจจัย มีหลายเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมและยากจะเข้าใจ บททดสอบสำหรับ ส.ส.สมัยแรก ไม่ง่ายเลย ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคำแนะนำจากทุกคนที่ส่งเข้ามา นักกฎหมายหลายคนที่ได้ดูเคสให้ก็ตกใจเพราะไม่ปรากฏหลักฐานใดว่ามีการกระทำเช่นนั้น แต่ก็เคารพคำพิพากษาศาล และจะนำมาปรับปรุง วางแนวทางการทำงานต่อจากนี้ให้ละเอียดรอบคอบขึ้น เชื่อว่าอุปสรรคคดีทางการเมืองที่เจอ จะทำให้แข็งแกร่ง อดทน และเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น” น.ส.ธณิกานต์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend