POLITICS

กมธ.กัญชาฯ ชี้ มีขบวนการบ่อนทำลายกัญชา

กมธ.กัญชาฯ ชี้ มีขบวนการบ่อนทำลายกัญชา ขออย่านำรูป ‘อนุทิน’ คู่เด็กถือกัญชาเป็นประเด็น ยันยินดีรับฟังความเห็นหลายฝ่าย แนะส่งเสริมเยาวชนให้รู้เท่าทันคุณและโทษ

วันนี้ (4 ก.ค. 65) ณ อาคารรัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … พร้อมด้วย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. และ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ เลขานุการกมธ. ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมของคณะ กมธ.

นายปานเทพ กล่าวว่า คณะ กมธ. ได้รับฟังความคิดเห็นจากมูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และอีกหลายหน่วยงาน โดยมีความยินดีรับฟังความเห็นของทุกท่านมาพิจารณาไตร่ตรองเพื่อให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นไปอย่างรอบคอบมากที่สุด สำหรับความก้าวหน้าในการพิจารณามีอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้

  1. การยื่นคำขออนุญาต การจดแจ้ง หรือขออนุญาตปลูกต้นกัญชา กัญชง คณะ กมธ. ได้เปิดช่องให้สามารถดำเนินการได้โดยการยื่นเอกสาร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประเด็นความเหลื่อมล้ำในการขออนุญาต กรณีที่ปลูกเพื่อจำหน่ายไม่เกินจำนวน 5 ไร่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ส่วนการออกใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาต หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นยื่นคำขอ
  3. มอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ส่งเสริมการใช้กัญชากัญชงในทางการแพทย์ และคุ้มครองให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการวิจัยด้านต่าง ๆ และกำหนดให้ความรู้กับประชาชนโดยจัดทำเอกสารคู่มือและหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพถ่าย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเด็ก ๆ ถือตุ๊กตากัญชานั้น นายปานเทพ กล่าวว่า ภาพถ่ายดังกล่าวถ่ายมาแล้วเป็นระยะเวลาสามปี จึงไม่ควรนำมาเป็นประเด็นทางการเมือง

“ปัจจุบันนี้มีขบวนการบ่อนทำลายเพื่อไม่ให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาอย่างเข้าใจ และบ่อนทำลายไม่ให้ประชาชนพึ่งพาตัวเอง ขอย้ำว่า เป็นขบวนการ และในขณะนี้จำเป็นต้องรู้เท่าทันปรากฏการณ์นี้ เพราะภาพถ่ายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว อย่าหยิบยกมาเพื่อโจมตีทางการเมือง” นายปานเทพ กล่าว

และในทางการแพทย์สามารถนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในการรักษาเด็กได้ จึงควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันทั้งประโยชน์และโทษของกัญชา

“เด็กๆไม่ควรกลัวกัญชาไปเสียทั้งหมด และ ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรส่งเสริมความเข้าใจผิดว่ากัญชามีแต่โทษ และไม่มีประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามเด็กๆ ควรจะยินดี และมีความรู้ว่า กัญชาสามารถรักษาโรคลมชัก ลมบ้าหมู ออทิสติกในเด็กได้” นายปานเทพ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend