POLITICS

‘ชัชชาติ’ พร้อมพิจารณางบฯ ปี 66 เผย โครงการที่เสนอส่วนใหญ่ค้างมาจากผู้ว่าฯ คนก่อน

วันนี้ (4 ก.ค. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเมพมหานคร กล่าวถึงความพร้อมในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 นี้ว่า โครงการที่เสนอส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ค้างมาตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนก่อน ต้องมาดูอีกทีว่า ส.ก.จะตัดโครงการอะไรบ้าง ถ้าตัดไปก็มีช่องว่าง เราจะสามารถเสนอโครงการเข้าไปเพิ่มได้ ต้องมาดูกันอีกทีว่าสภา กทม.จะว่าอย่างไร เพราะมีระยะเวลาทำงบประมาณเพียง 1 สัปดาห์ ซึ่งไม่ทันที่จะปรับเปลี่ยนอะไร จึงเอาโครงการเก่าเสนอไปก่อน หรือหากมีการตัดงบประมาณ ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่า จะเสนอโครงการอะไรเพิ่มเติม

Related Posts

Send this to a friend