POLITICS

‘สมคิด เชื้อคง’ ยืนยันสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 แน่นอน

‘สมคิด เชื้อคง’ ยืนยันสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 แน่นอน เพราะหาร 500 ผิดหลักการบัตรเลือกตั้งสองใบ ขอประชาชนจับตาคาดเข้าสภาพรุ่งนี้

วันนี้ (4 ก.ค. 65) สมคิด เชื้อคง ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแล้ว และจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ มีประเด็นที่ทำให้ประชาชนสับสนเรื่องสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขอยืนยันว่า กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งที่สภารับไปมี 4 ฉบับ เป็นของคณะรัฐมนตรี ของพรรครัฐบาล ของพรรคเพื่อไทย และของพรรคก้าวไกล ทุกพรรคให้หลักการเดียวกันคือระบบบัญชีรายชื่อหารด้วย 100 ไม่มีข้อความใดนอกเหนือจากนั้น

แต่กระแสหารด้วย 500 เกิดจากกมธ.เสียงข้างน้อยโดยเฉพาะพรรคเล็ก ที่พยายามบอกว่าหารด้วย 100 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงขอเรียนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกตั้งบัตร 2 ใบผ่านแล้ว ฉะนั้นการหารด้วย 500 เป็นระบบเดิม เมื่อมีบัตร 2 ใบแล้วจะเอาจำนวนส.ส.เขตมารวมคิดส.ส.พึงมี เพื่ออะไร เพราะขัดหลักการกฎหมายโดยสิ้นเชิง และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 83 86 และ 91 ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ระบุไว้ชัดเจนว่าให้คำนวณระบบสัมพันธ์กันโดยตรง จึงไม่มีเหตุใดให้คำนวณหารด้วย 500 ได้ เป็นการเรียกร้องนอกเหนือหลักการกฎหมาย

เป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนได้ระบบการเมืองที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แต่การที่พรรคเล็กบอกว่าตัวเองเสียเปรียบ ต้องถามว่าพอตัวเองเสียเปรียบก็จะแก้ให้ตัวเองได้เปรียบหรือ จึงขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ใช้สูตรหารด้วย 100 เชื่อว่าผลโหวตในสภาจะตรงกับมติของกรรมาธิการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากโหวตชนะไปที่ 32:11 เสียง

ในวันพรุ่งนี้อยากให้ประชาชนช่วยติดตามประเด็นหมายเลขผู้สมัครส.ส.เป็นหมายเลขเดียวกับพรรค เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน ถึงแม้จะเป็นประเด็นใน กมธ.เสียงข้างน้อยแต่ยืนยันว่าเรียกร้องในหลักการ และประเด็นสูตรคำนวณเก้าอี้ส.ส.บัญชีรายชื่อตามที่ได้ชี้แจงไป

Related Posts

Send this to a friend