POLITICS

สุพัฒนพงษ์ ขอวุฒิสภา ลดอุณหภูมิแอร์ ถอดสูท เป็นตัวอย่างประหยัดพลังงาน ยัน ก.พลังงาน พร้อมสนับสนุนเต็มที่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจง กระทู้ถามเป็นหนังสือและกระทู้ถามสด โดยมีพล.อ.สกนธ์ สัจจาานิตย์ ส.ว. และ นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ สอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาพลังงานและสถานการณ์พลังงานในประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และแนวทางบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประชุมวุฒิสภา ว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต ซึ่งรัฐบาลหาทางแก้ปัญหาอยู่

สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการลดค่ากลั่น ซึ่งมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเสนอ ในข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกอบการมีกำไรในส่วนดังกล่าวมา 2-3 เดือน ไม่ใช่มีกำไรมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้ประกอบการมีกำไรจากค่ากลั่นเพียง 1-2 บาทเท่านั้นหากจะเจรจาเพื่อลดค่ากลั่นต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย หากโรงกลั่นยุติการกลั่น รัฐบาลจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมัน อาจทำให้ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้น ตนเชื่อว่าหากวิกฤตพลังงานมีสูงขึ้น การเจรจาเพื่อขอโรงกลั่นในการลดกำไรน้อยลงอาจทำได้ในอนาคต

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่าในส่วนการบริหารกองทุนน้ำมันนั้น ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ พนักงาน แรงงาน เป็นประเด็นอ่อนไหว ที่ต้องหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และต้องคำนึงถึงการประคับประคอง การสร้างสมดุลกับภาวะค่าเงิน และอัตราเงินเฟ้อด้วย ส่วนมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาพลังงานนั้นจะใช้แนวทางในการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยประหยัดไฟฟ้า ด้วยวิธีปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

ทั้งนี้ หากวุฒิสภาทำได้ ปรับอุณหภูมิไม่ต้องใส่สูท ผูกไทด์ และมีอุปกรณ์วัดพลังงาน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเริ่มทำแล้ว ผ่านการถ่ายทอดสด เพื่อจะทำให้เกิดการปฏิบัติจริงจังมากขึ้น กระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุน เพื่อช่วยรัฐสภาทำเรื่องนี้ จะให้ข้อมูลและส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์วัดหรือแสดงตัวเลขต่างๆ ให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าการลดใช้พลังานได้ผล ด้วยวิธีง่ายนิดเดียว หากเราทำได้และสื่อสารประชาชนผ่านการถ่ายทอดสดของสภาฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีส่งผลประหยัด รณรงค์ใช้พลังงาน เป็นประโยชน์จะส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตาม

Related Posts

Send this to a friend