POLITICS

ช่อง 3 แต่งตั้ง ‘สรยุทธ สุทัศนะจินดา’ เป็น ที่ปรึกษาด้านข่าว ต่อ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ มีผล 1 เม.ย.

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ออกประกาศแต่งตั้ง นายคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ให้เป็นที่ปรึกษาด้านข่าว ต่อ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนารายการข่าว และให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายข่าว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายข่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend