POLITICS

‘ไครียะห์’ ยื่นหนังสือถึง กมธ.ฯ ให้ตรวจสอบ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

‘ไครียะห์’ ยื่นหนังสือถึง กมธ.การกระจายอำนาจฯ และ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ให้ตรวจสอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ่อเรียก ศอ.บต. เข้าชี้แจง ก่อนวันที่ 13 ธันวาคมนี้

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) ไครียะห์ ระหมันยะ กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น เยาวชนจาก อ.จะนะ จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือ พร้อมกล่าวว่า น้องไครียะห์มาเรียกร้องทวงคำสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้กับพี่น้องจะนะ เมื่อ 1 ปีที่แล้ว เกี่ยวกับการสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะในพื้นที่ ในวันนี้จะรับเรื่องนี้เข้าไปดำเนินการในกระบวนการศึกษา พิจารณา ใน กมธ.การกระจายอำนาจฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ กล่าวว่า สิ่งที่กระทบกับการดำรงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กมธ.การกระจายอำนาจฯ สามารถจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นคู่กรณี กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องเรียกมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่เราเคยเรียกมาพบแล้วก่อนหน้านี้ และที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการหลายคณะของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการศึกษาชัดเจน ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้นั้นไม่ครบถ้วน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นต่างได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น 

ฉะนั้นหลังจากนี้จะต้องเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมผู้ที่เดือดร้อนเข้ามาชี้แจง ในช่วงก่อนวันที่ 13 ธันวาคมนี้ ที่มีกำหนดการจะเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในพื้นที่ พร้อมย้ำว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่อยากให้เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่สร้างความแตกแยกในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา อีก

นอกจากนี้ ไครียะห์ ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วย โดยมี อมรัตน์ โชคปมิตรกุล กรรมาธิการฯเป็นผู้รับมอบหนังสือ พร้อมกล่าวว่า คณะนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ กำลังมีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากโครงการของภาครัฐขึ้นมาพอดี และเรื่องของพี่น้องชาวจะนะ ก็ถูกบรรจุไว้เป็นวาระหนึ่งอยู่แล้ว วันนี้จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้อย่างเร่งด่วน ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมตรวจสอบในประเด็นการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการโดยตรงด้วย

ด้านไครียะห์ ระหมันยะ กล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการที่มารับหนังสือ ปัญหาสำคัญของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือการมีส่วนร่วม จากเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือเวทีประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ไม่มีการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแท้จริงเลย และย้ำว่า พี่น้องจะนะ ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนา แต่พวกเขาขอมีสิทธิ์และออกแบบการพัฒนาแบบที่อยากจะเป็นในบ้านของเขา

Related Posts

Send this to a friend