POLITICS

รมว.ศึกษาฯ สั่งสอบ “แหวนแลกย้าย ผอ.โรงเรียนประถมฯ”

สืบเนื่องจาก นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.พ.บ.ค.) ออกมาเปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 ราย ทุจริตรับผลประโยชน์ เป็นแหวนมูลค่าหลายแสนบาท จำนวน 2 วง โดยแอบอ้างว่า มีเส้นสาย สามารถช่วยสนับสนุนการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้ ในจังหวัดหนึ่ง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลกรณีดังกล่าวแล้ว แต่จะเรียกมาดูว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีข้อเท็จจริงและมีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ตนได้สอบถามเรื่องนี้ไปยัง นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยนายอัมพร พร้อมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในเรื่องนี้ ซึ่งตนได้ย้ำเสมอว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู ต้องไม่ให้มีช่องทางการทุจริตเกิดขึ้นเด็ดขาด หากพบข้อมูลเบาะแสในลักษณะดังกล่าว จะไม่เอาไว้ในวงราชการอย่างแน่นอน จะต้องโดนโทษทางวินัยขั้นสูงสุด เนื่องจากตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องดูแลเด็กและเยาวชนในโรงเรียน เป็นผู้นำการศึกษา หากเติบโตมาด้วยเส้นทางที่ทุจริต ก็คงจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนไม่ได้

Related Posts

Send this to a friend