POLITICS

จำคุก 1 ปี ปรับ 2 แสน ‘ธณิกานต์’ ส.ส.กทม.พลังประชารัฐ คดีเสียบบัตรแทนกัน

วันนี้ (3 ส.ค. 65) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 1 ปี ปรับ 200,000 บาท น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กรณีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 101 (13) บัญญัติไว้ว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ขณะที่ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง มีชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์อีก 1 ชั้น ทำให้ น.ส.ธณิกานต์ สามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน นับแต่มีคำพิพากษา เท่ากับว่า คดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุด เเต่หาก น.ส.ธณิกานต์ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน สมาชิกสภาพ ส.ส.จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 101 (13)

Related Posts

Send this to a friend