POLITICS

“หมอระวี” ยังมั่นใจ กฎหมายลูกผ่านวาระ 3 ยึดกรอบหาร 500 แน่นอน

รอ ประธานชวน ตอบยื่นร่างให้ศาล รธน.ตัดสินเลยหรือไม่ เชื่อ ฝ่ายหาร 100 เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในที่ประชุมรัฐสภา ว่าในวันนี้ว่า จะไม่มีการเสนอเลื่อนระเบียบวาระในเรื่องดังกล่าวให้ลัดคิวการพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาวาระที่ 3.2 เรื่องร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. ที่มีอยู่เพียง 12 มาตราให้จบก่อน โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินข่วงบ่าย แล้วก็จะพิจารณากฎหมายลูกต่อทันที

นพ.ระวี กล่าวว่า จากการประชุมวานนี้ ก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ในการลงมติพิจารณากฎหมาย 7-8 มาตรา เราต้องรอกว่า 30 นาที แต่หากวันนี้มีการทำให้องค์ประชุมไม่ครบ จนที่ประชุมต้องปิดไปก่อน วาระการพิจารณาเรื่องกฎหมายลูกก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างเป็นเรื่องแรก ดังนั้นการประชุมในวันที่ 9 ส.ค.ก็น่าจะพิจารณาเรื่องนี้จบได้ จึงมั่นใจว่าทันกรอบเวลา 180 วันแน่นอน

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ตนยังมั่นใจว่า คงไม่มีใครต้องการคว่ำร่างนี้ในวาระที่ 3 เพราะจะทำให้ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งถ้าสภาผ่านวาระ 3 ไปแล้ว สภาจะต้องยื่นให้ กกต.และหรือศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ก็อยู่ที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ โดยเรื่องนี้ประธานชวนยังไม่ได้ให้คำตอบ ซึ่งผลการวินิจฉัยเราก็คาดไว้หลายรูปแบบ หากการวินิจฉัยว่าหาร 500 ขัดรัฐธรรมนูญ ใช้ได้แต่หาร 100 ก็ต้องถูกตีกลับมาที่สภา เพื่อคิดในกรอบหาร 100 แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีกลับมาว่าหาร 100 ก็ผิด สภาก็ต้องกลับมาแก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญ

นพ.ระวี กล่าวว่า เมื่อสภายื่นร่างกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะใช้เวลา 10 วัน เพื่อตอบว่าเห็นชอบหรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีองค์กรใดชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องส่งกลับมายังรัฐสภา เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่ถ้าไม่ขัดก็จะส่งให้รัฐสภา เพื่อส่งให้รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี โดยจะมีเวลา 5 วันก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งช่วง 5 วันนี้เป็นช่วงที่ฝ่ายผู้สนับสนุนสูตรหาร 100 มีสิทธิ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

Related Posts

Send this to a friend