POLITICS

‘พีมูฟ-บางกลอย’ เตรียมกลับบ้านหลังมีคำสั่งแต่งตั้ง คกก.แก้ปัญหาบางกลอย และ คกก.แก้ปัญหาพีมูฟ

‘พีมูฟ-บางกลอย’ เตรียมกลับบ้าน หลังนายกฯ ลงนามในคำสั่ง คกก.อิสระแก้ปัญหาบางกลอย รองฯ ประวิตรลงนาม คกก.แก้ปัญหาพีมูฟ

วันนี้ (3 ก.พ. 65) พชร คำชำนาญ คณะทำงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เปิดเผยกับ The Reporters ว่า กลุ่มพีมูฟและพี่น้องบางกลอยคืนถิ่น เตรียมยุติการชุมนุม เดินทางกลับบ้าน หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตั้ง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แล้ว

รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และกำหนดวันประชุมร่วมนัดแรกในสัปดาห์หน้า ทำให้กลุ่มพีมูฟพอใจ เตรียมยุติการชุมนุมและเดินทางกลับในช่วงบ่ายวันนี้ หลังชุมนุมปักหลักมาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565

ซึ่งกลุ่มพีมูฟมีการอ่านแถลงการณ์ ระบุถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ 3 หลักการ คือ

1.หลักการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการเข้าถึงสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนและเพื่อให้คนจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงวิถีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เช่น แนวทางว่าด้วยการยกระดับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน, หลักการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศทั่วประเทศ, การปฏิรูปที่ดินตามกลไกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.), นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและปรับปรุงที่อยู่อาศัย, การเร่งรัดแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของ ขปส. แล้วเสร็จภายในปี 2566, การผลักดันให้ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า เช่น ระบบบำนาญประชาชนและเงินอุดหนุนเด็ก, การสนับสนุนและรับรองกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์, การแก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนารัฐ และการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและป่าไม้ เป็นต้น

  1. หลักว่าด้วยการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เช่น การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ 3 ฉบับ ประกอบด้วยพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ.ร.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 และร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชาบัญญัติดังกล่าว

3.หลักการแต่งตั้งกลไกติดตามการแก้ปัญหาทั้งระดับนโยบายและรายกรณี เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย, คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ, คณะกรรมการกำกับขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง, การปรับปรุงคณะอนุกรรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน เป็นต้น อันจะมาซึ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหาของขปส.ให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จโดยเร็ว

โดยยืนยันว่า จะติดตามการดำเนินการตามมติครม.ดังกล่าวถึงที่สุด หากไม่เป็นตามผลข้างต้นก็พร้อมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมประชาชนทั่วประเทศ เพราะการดำรงอยู่ของรัฐบาลก็เพื่อแก้ปัญหาประชาชนเป็นสำคัญ

Related Posts

Send this to a friend