POLITICS

อสส.ยื่นฟ้อง 3 อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย เสียบบัตร แทนกันระหว่างพิจารณางบ 3.2 ล้านล้านบาท

วันนี้ (3 ก.พ. 65) อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ , นายภูมิศิษฎ์ คงมี และ นางนาที รัชกิจประการ 3 อดีตส.ส.ภูมิใจไทย ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยกล่าวหาว่า ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 – 11 ม.ค. 63 จำเลยที่ 1 -3 ไม่อยู่ในที่ประชุม แต่ร่วมกับผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่ 1-3 แสดงตนและลงมติเรียงตามรายมาตรา เป็นเหตุให้ร่าง พรบ.ดังกล่าว ในวาระที่ 2 และ 3 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

การกระทำดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ส.ส.เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

ทั้งนี้ จำเลยที่ 1-3 มาศาล และได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ และ นัดพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 9.30 น.

ก่อนหน้านี้ ทั้ง 3 อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย เคยถูก ปปช.ยื่นฟ้องเป็นคดี คมจ.3/2564 ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมฯ ศาลฎีกามีคำสั่งให้นายฉลอง และนายภูมิศิษฎ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว ส่วนนางนาที เคยถูกศาลฎีกา(ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์)พิพากษาเรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ลงโทษจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 1 ปี เเละห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

Related Posts

Send this to a friend