POLITICS

‘ชัชชาติ’ สนับสนุนหมวกกันน็อกให้เด็กใน กทม.

‘ชัชชาติ’ รับข้อเสนอ เครือข่ายเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน สนับสนุนหมวกกันน็อกให้เด็กใน กทม.

วันนี้ (2 มิ.ย.65) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกรุงเทพมหานคร พร้อมเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยื่นหนังสือถึง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชกาากรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอนโยบายสนับสนุนหมวกกันน็อกให้เด็กที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์

โดยนายประคม กล่าวว่า จากผลการสำรวจมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่าปัจจุบันมีสถิติเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ สวมใส่หมวกกันน็อกเพียงร้อยละ 7 เนื่องจากทัศนคติของผู้ปกครองที่ยังไม่เห็นว่าการนำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่จัดหาหมวกกันน็อกสวมใส่ให้มีปัจจัยเสี่ยงสูงที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจว่าการเดินทางในระยะใกล้ ไม่มีอันตราย ประกอบกับหมวกกันน็อกเด็กมีราคาแพง เฉลี่ยใบละไม่ต่ำกว่า 100-200 บาท

ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงเสนอนโยบายสนับสนุนหมวกกันน็อกให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางด้านการจราจร และอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังได้เสนอให้ กทม. จัดรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ซึ่งการจัดรถบริการดังกล่าว จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลตามนัดแพทย์ และทำให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้หมดสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.63

ด้านนายชัชชาติ ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดต่อไป

Related Posts

Send this to a friend