POLITICS

ม.ศรีปทุม-ดีโหวต เปิดบล็อกเชนโพล ชี้ ‘พิธา’ นำโด่ง บุคคลที่อยากให้เป็นนายกฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับดีโหวต (D-vote) สำรวจ ‘คะแนนความนิยมทางการเมือง 2566’ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,669 ตัวอย่าง โดยมีผลดังนี้

พรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกให้เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ อันดับ 1 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 40.08 อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 39.59 อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 10.57 อันดับ 4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.75 อันดับ 5 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.16 อันดับ 6 พรรคอื่น ๆ ร้อยละ 1.10 อันดับ 7 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 0.95 อันดับ 8 พรรคชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 0.86 อันดับ 9 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.83 และอันดับ 10 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 0.78 เมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. – 23 เม.ย. 66) พรรคการเมืองที่ความนิยมขยับสูงขึ้นสำหรับแบบบัญชีรายชื่อ 3 ลำดับแรก คือ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคเสรีรวมไทย

สำหรับผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ประชาชนจะเลือกเป็นอันดับ 1 คือพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 34.63 อันดับ 2 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 33.72 อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 9.96 อันดับ 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 9.35 อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 4.40 อันดับ 6 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.76 อันดับ 7 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.06 อันดับ 8 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 1.03 อันดับ 9 พรรคอื่น ๆ ร้อยละ 0.60 และอันดับ 10 พรรคชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้ว พรรคการเมืองที่ความนิยมขยับสูงขึ้นสำหรับแบบแบ่งเขต 3 ลำดับแรก คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย

ผลสำรวจบุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอันดับ 1 คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ก้าวไกล) ร้อยละ 43.02 อันดับ 2 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (เพื่อไทย) ร้อยละ 19.90 อันดับ 3 นายเศรษฐา ทวีสิน (เพื่อไทย) ร้อยละ 16.13 อันดับ 4 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รวมไทยสร้างชาติ) ร้อยละ 10.35 อันดับ 5 ไม่รู้/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.85 อันดับ 6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (เสรีรวมไทย) ร้อยละ 2.50 อันดับ 7 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ภูมิใจไทย) ร้อยละ 2.48 อันดับ 8 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ไทยสร้างไทย) ร้อยละ 1.07 อันดับ 9 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ประชาธิปัตย์) ร้อยละ 1.00 อันดับ 10 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พลังประชารัฐ) ร้อยละ 0.45 และอันดับ 11 นายกรณ์ จาติกวณิช (ชาติพัฒนากล้า) ร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งที่แล้ว บุคคลที่มีคะแนนนิยมขยับสูงขึ้น 3 ลำดับแรก คือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

ทั้งนี้ เมื่อดูเทรนด์ความนิยมรายสัปดาห์ (เฉลี่ยรวมทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขต) พรรคที่ได้ความนิยม 5 อันดับแรกคือ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับ

Related Posts

Send this to a friend