POLITICS

‘จุลพันธ์‘ เผย นายกฯ กำชับสั่งเก็บ VAT สินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาท

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ ว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทต่อกล่องพัสดุเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ โดยให้กระทรวงการคลังทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในเดือน พ.ค. 2567 เพื่อให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่เป็นธรรม

นายจุลพันธ์ คาดว่า การเก็บภาษีดังกล่าว จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐมากขึ้น โดยมีการประเมินว่า มูลค่าของสินค้าที่ต่ำกว่า 1,500 บาท มีมูลค่าปีะละประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นหลักร้อยล้านบาท และทำให้เกิดความยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายย่อยของไทยอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend