POLITICS

‘ปานปรีย์‘ บอกยังไม่ได้รับการยืนยัน ‘ยิ่งลักษณ์‘ นั่งผู้แทนพิเศษ UN แก้ปัญหาเมียนมา

‘ปานปรีย์‘ บอกยังไม่ได้รับการยืนยัน ‘ยิ่งลักษณ์‘ นั่งผู้แทนพิเศษ UN แก้ปัญหาเมียนมา เผยหากมีการแต่งตั้งจริง ไม่ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในอาเซียน UN พิจารณาตามความเหมาะสมไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทย

วันที่ (2 เม.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าว The Irrawady ของประเทศเมียนมารายงานกระแสข่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนพิเศษประจำเมียนมา ของเลขาธิการสหประชาชาติ หลังเมียนมาไม่มีตำแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2556

นายปานปรีย์ กล่าวว่าตนเองเห็นข่าวดังกล่าว และได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ยังไม่พบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ไม่แน่ใจว่าข่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งทางสำนักข่าวที่รายงานบทความนั้นอาจจะใช้พาดหัว และแต่งเติมข้อความเข้าไป แต่ทั้งนี้ทางรัฐบาลไทยยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการแต่งตั้งจริง

นายปานปรีย์กล่าวอีกด้วยว่าเมื่อวานนี้ (1 เม.ย. 67) เป็นวัน April Fool’s Day ด้วย จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปตามที่สื่อรายงาน แม้ในบทความดังกล่าวจะมีคำพูดของโฆษกรัฐบาลเมียนมากล่าวว่า ไม่น่าจะใช่ April Fool’s Day แต่ทางรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้รับรายงาน และเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริง

ทั้งนี้ หากมีการแต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ จริงจะถือว่าเป็นการผิดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนหรือไม่นั้น ปานปรีย์ กล่าวว่า อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความผิด เพราะถ้าเป็นการแต่งตั้งจากทางองค์การสหประชาชาติ (UN) ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม หาก UN เห็นแล้วว่า เหมาะสม ก็สามารถตั้งใครก็ได้มารับตำแหน่งก็ได้ ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทยแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend