POLITICS

‘เพื่อไทย’ เสนอ แก้ พ.ร.บ.การประมงฯ 6 ฉบับ ชี้เป็นอุปสรรคพี่น้องประมง

‘เพื่อไทย’ เสนอ แก้ พ.ร.บ.การประมงฯ 6 ฉบับ ชี้เป็นอุปสรรคพี่น้องประมง เสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนล้านบาท

วันนี้ (2 ก.พ. 65) น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงกว่า 50,000 ครัวเรือน ต้องประสบปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งได้ยื่นข้อร้องเรียนไปถึงรัฐบาล แต่กลับไม่ได้รับคำตอบ อ้างว่ากฎหมายยังไม่ผ่านการรับรองจากนายกรัฐมนตรี

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาของชาวประมง เริ่มต้นเมื่อ ปี 2558 หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สหภาพยุโรปจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม “ประเทศที่ถูกเตือน” ทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) เนื่องจากตรวจพบการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง จึงออก พ.ร.บ.การประมงฯ ออกมา

ความเสียหายจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท โดยหลังจากที่สมาคมชาวประมงแห่งประเทศไทย 22 จังหวัด ยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การประมงฯ พรรคเพื่อไทยขอสรุปแนวทางการแก้ปัญหา 2 ประการ

1.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ  (Automatic Identification System หรือ AIS) สำหรับกิจการเดินเรือที่อาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องชาวประมง

2.การแก้ไขและเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการประมงจำนวน 6 ฉบับต่อสภาผู้แทนราษฎร ฉบับแรก พ.ร.บ.การประมงฯ ที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 พ.ร.บ.การประมงฯ ที่แก้ไขทั้งฉบับ ฉบับที่ 3 พ.ร.บ.การประมงฯ แก้ไขเพิ่มเติมบางมาตรา ส่วนฉบับที่ 4 5 และ 6 เสนอให้ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมเกี่ยวกับการประมงทะเล เพิ่มกองทุนสำหรับทำมาหากิน และจัดตั้งสภาการประมงแห่งชาติ

ทั้งหมดเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ให้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เหลือเพียงบรรจุในวาระการประชุม

Related Posts

Send this to a friend