POLITICS

สภาล่ม! ฝ่ายค้านมาแต่ไม่แสดงตน ค้าน ‘ชวน’ สั่งลงมติซ้ำ

สภาล่มแต่เช้า! ฝ่ายค้านมา แต่ไม่แสดงตน ค้าน ‘ชวน’ สั่งลงมติซ้ำหลังรัฐบาลแพ้โหวต ฝ่ายรัฐบาลแจงเข้าใจผิดจึงต้องลงใหม่ ยื้อกันร่วมชั่วโมงจนประธานฯ ยอมสั่งปิด

วันนี้ (1 ธ.ค. 65) เวลา 10:40 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้เข้าสู่วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … ที่ค้างการพิจารณาไว้ที่มาตรา 9/1 ตั้งแต่การประชุมนัดที่ผ่านมา โดย นายชวน ได้กำชับให้สมาชิกร่วมมือกัน เพราะกฎหมายดังกล่าวใช้เวลาพิจารณามามากแล้ว

ระหว่างนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ย้ำเตือนว่า การลงมติในมาตรา 9/1 นั้น เป็นการลงมติซ้ำโดยมีกรรมาธิการฯ อ้างว่า สมาชิกฯ อาจจะสับสนกับคำถาม ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ขัดต่อข้อบังคับ จึงขออนุญาตแสดงจุดยืนไม่เห็นชอบ โดยการไม่ร่วมแสดงองค์ประชุมและลงมติในมาตรานี้ แต่จะไม่ออกจากห้องประชุม

จากนั้นสมาชิกฯ ได้หารือกันต่ออีกครู่หนึ่ง โดยทั้งฝ่ายคณะกรรมาธิการฯ เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย อภิปรายแสดงความเห็นต่อการลงมติอีกครั้งนั้น อาจไม่ชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่อย่างไร ฝ่ายที่เห็นว่าไม่ขัดต่อข้อบังคับก็ยืนยันว่าเกิดความเข้าใจผิดจริงจึงต้องลงมติกันใหม่ และก่อนการลงมติดังกล่าวนั้นก็ได้ถามความเห็นสมาชิกในห้องประชุมแล้ว ไม่ได้เป็นการทำตามอำเภอใจ

ต่อมา ประธานฯ จึงได้เรียกสมาชิกให้เข้าประชุมเพื่อเตรียมลงมติ เวลา 10:51 น. ก่อนจะยุติไม่ให้สมาชิกมีการอภิปรายต่อไปอีก โดยระบุว่า ไม่ต้องเถียงทะเลาะกันแล้ว

จนกระทั่งเวลา 11:38 น. ประธานฯ ได้แจ้งว่า ได้ทราบจากผู้คุมเสียงฝ่ายรัฐบาลแล้ว ว่าต้องใช้เวลาอีกนานในการตามสมาชิกให้มาประชุม ขณะนี้องค์ประชุมมีจำนวน 221 คน ยังขาดอยู่อีก 10 กว่าคน เพื่อไม่ให้เสียเวลาจึงได้สั่งปิดประชุม ในเวลา 11:41 น.

Related Posts

Send this to a friend