POLITICS

นายกฯ เปิดปากครั้งแรกปมขายที่ดินให้ต่างชาติ

นายกฯ เปิดปากครั้งแรกปมขายที่ดินให้ต่างชาติ ชี้ ยังอยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกา พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ยืนยันแจงได้หมด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีร่างกฎกระทรวงอนุญาตให้คนต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ แลกกับการนำเงินมาลงทุนในไทยอย่างน้อย 40 ล้านบาท ที่มีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายอยู่ขณะนี้ว่า เป็นเรื่องที่กฤษฎีกากำลังพิจารณา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกา และต้องรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

เมื่อถามว่ามีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมต่อสังคมกรณีนี้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่มีอะไร ชี้แจงได้ทั้งหมด”

Related Posts

Send this to a friend