POLITICS

อนามัยโพล พบ ปชช.ป้องกันตนเองมากขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการ

ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รวม ATK วันนี้ กว่า 7 พันคน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เรื่อง “แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค” ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2565 หลังจากการประกาศราชกิจจานุเบกษา พบว่า ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิด เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยงสูง หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 91

ส่วนการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.8 เป็นร้อยละ 91 และคัดกรองตนเองเมื่อมีอาการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.4 เป็น 83.5

“แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการให้สวมและถอดหน้ากากตามความสมัครใจได้ แต่ขอแนะนำ ให้ประชาชนยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม โดยให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมทั้งสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี ส่วนในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มที่หากติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ของโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้าน พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ในประเด็นการถอดหน้ากากอนามัย ศบค.ชุดเล็กได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด แต่มาตรการดังกล่าวไม่ใช่ให้ทุกคนถอดหน้ากากอนามัยได้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยังขอให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา และขอให้ประชาชนฟังมาตรการแต่ละพื้นที่ที่อาจแตกต่างจากคำสั่งส่วนกลางได้ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการต่างๆ ที่สามารถออกประกาศเฉพาะส่วนที่รับผิดชอบได้

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ (1 ก.ค. 65) ศบค. รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,354 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,350 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 คน ติดเชื้อเข้าข่าย/ตรวจด้วย ATK 4,814 คน เสียชีวิต 16 คน

สำหรับตัวเลขผู้ป่วยกำลังรักษา อยู่ที่ 24,115 คน แบ่งเป็นอยู่ในโรงพยาบาลหลัก 10,415 คน โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 13,700 คน มีผู้ป่วยอาการหนัก (ปอดอักเสบ) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพิ่มเป็น 690 คน ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 286 คน

Related Posts

Send this to a friend