POLITICS

‘ปานปรีย์‘ ลุยปราบมาเฟียต่างชาติ โยนฝ่ายความมั่นคงจัดการ

‘ปานปรีย์‘ ลุยปราบมาเฟียต่างชาติ โยนฝ่ายความมั่นคงจัดการให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

วันนี้ (1 เม.ย. 67) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงแนวทางการปราบปรามมาเฟียต่างชาติว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องดูแล แต่กรณีที่ต้องขอวีซ่าจะต้องมีการเช็กประวัติผ่านกระบวนการของกระทรวงการต่างประเทศ และฝ่ายความมั่นคง หากเป็นบุคคลแบล็คลิสต์หรือมีโทษอยู่ในประเทศของเขา เราจะได้รับแจ้ง เป็นจุดหนึ่งที่จะสกัดได้ แต่กรณีที่เข้ามาแล้วก่อปัญหา หรือก่ออาชญากรรม เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องดูแล และจัดการให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไทย

Related Posts

Send this to a friend