POLITICS

นายกฯ เตือน อย่าสร้างปัญหาให้ประเทศเหมือนในอดีต ไม่มีความเห็น ก้าวหน้า-ก้าวไกล จัดอบรบเยาวชนรุ่น 2

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณี นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. นัดชุมนุมในวันที่ 4 เมษายนนี้ ในนามกลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ว่า มีกลุ่มอดีตแกนนำเสื้อแดงออกมาแสดงความเห็นแล้วว่าไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้ ก็แล้วแต่เขา ขออย่าผิดกฎหมายเท่านั้นเอง อย่าสร้างความเดือดร้อน สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมือง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ขอให้นำมาเป็นบทเรียน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รู้ทุกเรื่อง และไม่กังวลที่นายจตุพรจะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ทำถูกทำผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของนายจตุพร

ส่วนกรณีคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล เตรียมจัดค่ายอบรบเยาวชนรุ่น 2 นายกรัฐมนตรี ไม่ขอตอบโต้อะไร

Related Posts

Send this to a friend