POLITICS

‘ชวน’ แจ้ง ส.ส.ลาออกเพิ่มอีก5 คน

‘ชวน’ แจ้ง ส.ส.ลาออกเพิ่มอีก5 คน พร้อมปรับมาตราการโควิด-19 ให้ถอดหน้ากากอนามัยในห้องประชุมสภาผู้แทนได้ แต่สมาชิกต้องฉีดวัคซีนแล้ว 4 เข็ม

วันนี้ (1 ก.พ. 66) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยนายชวนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มี ส.ส.ลาออกจากทั้งหมด 5 คนคือ นายจุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลัง ลาออกเมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ลาออกเมื่อวันที่ 27 มค. นส.ปิยะรัฐชย์ ติยไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อขาติ ลาออกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ ลาออกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายองอาจ วงศ์ประยูร ส.ส.สระบุรี พรรคเพื่อไทย ลาออกเมื่อวันที่ 1 ก.พ.

นอกจากนี้ ได้เลื่อนผู้มีชื่อที่อยู่ในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังมาแทนนางเบญญา นันทขว้าง คือ ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ ได้ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ และขณะนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปฎิบัติหน้าที่ได้ 425 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งครึ่งหนึ่ง คือ 213 คน

พร้อมกันนี้ นายชวน ยังแจ้งต่อที่ประชุม ว่าให้นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19 ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่า ตอนนี้สามารถให้สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ถอดหน้ากากอนามัยโดยสมัครใจได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไข ว่า ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม

อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อ โควิด-19 หนึ่งครั้งเท่ากับวัคซีน 1 เข็ม ดังนั้นหากสมาชิกคนใดที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มและติดเชื้อ โควิด-19 หนึ่งครั้ง ก็เท่ากับว่าได้วัคซีนครบ 4 เข็ม สามารถถอดหน้ากากได้เช่นกัน ทั้งนี้ถือเป็นความสมัครใจใครจะใส่หน้ากากก็ไม่ขัดข้อง

Related Posts

Send this to a friend