POLITICS

ไทย – สหรัฐฯ พร้อมผลักดันความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และรอบด้าน

นางแทมมี ดักเวิร์ธ (Tammy Duckworth) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาราชการที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 โดยได้กล่าวว่ายินดีที่การเดินทางมาไทยในครั้งนี้ได้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของไทย ชื่นชมต่อพัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจของไทย ยินดีที่ไทยและสหรัฐดำเนินความสัมพันธ์ได้เต็มรูปแบบ เชื่อมั่นว่าไทยและสหรัฐในฐานะมิตรประเทศที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันมายาวนานจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการอบรม

ด้านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวต้อนรับ รู้สึกชื่นชม และเป็นเกียรติที่ได้พบสตรีอเมริกันเชื้อสายไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่เคยรับราชการทหารสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นตัวอย่างของทหารที่เข้มแข็ง เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมาก

ไทยในฐานะประธานอาเซียน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาค และพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคอื่นๆ อาทิ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์เสถียรภาพ ความมั่นคง ซึ่งจากยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ อาเซียนมี ASEAN Outlook on the Indo-Pacific เป็นกรอบแนวทาง นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญชวนสหรัฐฯ ดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอาเซียน รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค อาทิ ACMECS เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend