POLITICS

โฆษกรัฐบาล แจง นายกฯ เข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการตั้งฉายารัฐบาลของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และถือเป็นสิทธิของสื่อมวลชนที่สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายต่อการทำงานของรัฐบาล

ส่วนที่มีการเสนอข่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่พอใจต่อการตั้งฉายารัฐบาล นั้น ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ขอสื่ออย่าตีความเอง เพราะนายกรัฐมนตรี เข้าใจดีว่าเป็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และเชื่อว่าสื่อจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

Related Posts

Send this to a friend