POLITICS

“ฮ่องกงเป็นเรื่องของฮ่องกง”

ยังไม่มีท่าทีจากนายกรัฐมนตรีจากกรณีโฆษกสถานทูตจีนออกมาระบุว่ามีนักการเมืองไทยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อพบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฮ่องกง

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบสั้นๆเมื่อถูกถามในเรื่องนี้ว่า “ฮ่องกงก็เป็นเรื่องของฮ่องกง”

ขณะที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เพราะมองว่าเป็นการกระทำของนักการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

“รัฐบาลไทยและจีนยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และคงไม่มีท่าทีจากรัฐบาลไทย เพราะแถลงการณ์ที่ออกมาไม่กล่าวถึงรัฐบาลแต่เป็นเรื่องตัวบุคคล”นางนฤมลกล่าว

Related Posts

Send this to a friend