POLITICS

นายกฯ ตัดปัญหา รมต.แย่งคุมพื้นที่จังหวัด ฉีกคำสั่งทิ้ง! อ้างโควิด ชะลอขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าจากกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในการมอบหมายรัฐมนตรีให้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ภายหลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ทบทวนคำสั่งการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด โดยให้ประสานไปยังรัฐมนตรีทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล พบว่ายังไม่สามารถเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งได้ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนจังหวัด และสลับจังหวัดกันเองแต่ยังไม่ลงตัว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้ตัดสินใจลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป โดยในคำสั่งระบุว่า

ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกฯที่ 85/2564 ดังกล่าว ลงวันที่ 9 เม.ย.2564 นั้น ได้เกิดสถานการณ์ระบาดโควิด-19 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ทำให้การติดตาม รับฟัง และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบ และประสานการขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมในระดับจังหวัดก็ยังประสบปัญหาและอุปสรรค เพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆในขณะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และอำนาจโดยตรง และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้น สามารถกระทำไปตามภารกิจปกติได้อยู่แล้ว

ดังนั้นจึงควรชะลอการดำเนินการของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัดตามข้อ 3 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 ส.ค.2563 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจะเห็นควรให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้กำหนดต่อไป และระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่และอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการ แต่ละเขตที่ได้มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้กำกับดูแล โดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่อง และเป็นครั้งคราว

Related Posts

Send this to a friend