POLITICS

ส.ป.ก. สั่งยึดที่ดิน “ปารีณา” 682 ไร่ ภายใน 7 วัน ชี้เป็น ส.ส. และประธานบริษัท ไม่มีสิทธิ์ได้รับที่ดิน ส.ป.ก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์สมสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แถลงข่าวกรณีการตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์ม จ.ราชบุรี ของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ พบว่า น.ส.ปารีณา มีสถานะเป็น ส.ส.และเป็นประธานบริษัท จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.

ส.ป.ก.จึงขอยึดคืนที่ดินเขาสนฟาร์ม จำนวน 682 ไร่ จาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ภายใน 7 หากไม่คืนนับแต่วันที่มีคำสั่งของ ส.ป.ก.จะใช้คำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ยึดคืนที่ดินกลับสู่รัฐ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ดินชุมชนต่อไปตามนโยบายของ คสช.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้มีคำสั่งให้ ส.ป.ก.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.

Related Posts

Send this to a friend