POLITICS

‘สุภรณ์’ รับหนังสือจาก ‘ไครียะห์’ เตรียมนำเสนอนายกฯ วันนี้ พร้อมลั่นสัจจะ ยืนยันคำตอบ 8-9 ก.ค. นี้

วันนี้ (1 ก.ค. 2563) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือจาก น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวชาวประมงจะนะ ที่ขอให้ยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมฯ จะนะ เบื้องต้นนายสุภรณ์ ได้รับฟังปัญหา และยืนยันว่าจะรีบนำเรื่องนี้เสนอต่อนายกฯ ภายในวันนี้

นายสุภรณ์ กล่าวว่า วันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือเสนอต่อนายกฯ โดยด่วนที่สุด เนื่องจากนายกฯ ติดประชุมสภา 3 วัน การที่ท่านจะเซ็นหนังสือสั่งการ หรือจะให้มีการดำเนินการต่อไปอย่างไรนั้น ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่จะพยายามหาคำตอบของเรื่องนี้ให้ได้ภายในวันที่ 8-9 ก.ค. นี้ และไม่อยากให้กลุ่มชาวบ้านมานั่งรวมตัวกันบริเวณริมรั้วหน้าสำนักนายกฯ อีก เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่ได้ถูกยกเลิก และกฎหมายไม่ได้มีข้อจำกัดต่อใครทั้งสิ้น ที่ผ่านมาได้มีการอะลุ่มอล่วยให้กับชาวบ้านที่เดือนร้อนในบางกรณีเท่านั้น จึงไม่อยากให้ชาวบ้านต้องเดือนร้อน แต่อยากให้สัจจะว่าจะนำเรื่องนี้รายงานต่อนายกฯ ทันที

ด้าน น.ส.ไครียะห์ กล่าวว่า ท่านสุภรณ์ได้รับเรื่องแล้ว เราเสนอให้ยกเลิกมติ ครม.ที่ไม่ชอบธรรม รวมถึงให้มีการตรวจสอบการทำงานของ ศอ.บต. และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพูดคุยกันถึงประเด็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยกลุ่มของนักวิชาการ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ด้วย ซึ่งหลังจากนี้ชาวบ้านจะดูท่าทีการตอบรับจากนายกฯ และหากมีการเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Related Posts

Send this to a friend